Föreningens styrelse 2016
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Styrelsen 2016

Klicka på bilden

Från vänster

Barbro Palm, Sörby, ledamot 0485-56 41 28 barbropalm@hotmail.com

Ingrid Moberg, Rosenborg, sekreterare 0485-56 01 71 ingridmoberg46@gmail.com

Ann-Mari Linåker, Lindby, v ordförande 0485-56 42 53 a-m.linaker@telia.com

Alice Blomkvist, S Gärdslösa, kassör 0485-48 720 alice.blomkvist@gmail.com

Björn Folkesson, Jämjö, suppleant 0485-56 01 47 newholland.f1@gmail.com

Mainy Ekberg, S Gärdslösa, ordförande 0485-56 51 50 mainyekberg@hotmail.com

Revisorer: Roger Larsson och Gudrun Dahlberg

Revisorssuppleant: Marianne Gustavsson

Valberedning: Arne Andersson och Barbro Bertilsson (sammankallande)