Styrelsen 2017
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Styrelsen 2017

Ingemar Folkesson, Ingrid Moberg, Björn Folkesson, Ann-Mari Linåker, Alice Blomkvist och Barbro Palm

Ann-Mari Linåker, ordförande 0485-56 42 53 070-356 42 53 a-m.linaker@telia.com

 

Ingemar Folkesson, v ordförande 0485-56 41 82 070-346 41 82 ingemar.folkesson@telia.com

 

Ingrid Moberg, sekreterare 0485-56 01 71 048-556 01 71

ingridmoberg46@gmail.com

 

Alice Blomkvist, kassör 0485-487 20 073-052 29 29

alice.blomkvist@gmail.com

 

Barbro Palm, ledamot 0485-56 41 28 070-272 76 70

barbropalm@hotmail.com

 

Björn Folkesson, suppleant 0485-56 01 47 070-820 01 25

newholland.f1@gmail.com