Årsmöte 2019
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Årsmöte 2019

Årsmöte med Gärdslösa Kulturgrupp kommer att hållas söndagen den 24 mars kl 18.00 i Gärdslösa Prästgård.

 

Program, dagordning och sedvanliga handlingar kommer att presenteras på den här hemsidan två veckor innan mötet.

Kallelse till mötet kommer att ske via annons i Ölandsbladet samt via gruppmail till de medlemmar som har lämnat sin e-postadress till vårt medlemsregister.