Aktuellt
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Kalendarium

 

 

  • Arbetet med Störlingeboken fortsätter. Fotografering av fastighetena kommer att ske under sommaren. Styrelsen arbetar med ett underlag till faktatexter och beskrivningar av fastigheterna. En del intervjuer har gjort och några är inplanerade. Ta chansen att medverka i boken! Alla tips och idéer är välkomna. Har du några berättelser eller texter att dela med dig av blir vi glada. Det behövs mycket material för att det ska kunna bli en bok. Tanken är att den ska vara klar och ges ut om ett år.

 

 

Aktuellt

 

 

 

  • Släktforskning med Lasse Sjöberg. Datum för den planerade kursen /informationskvällen om släktforskning och hur man hittar i fastighetsregister mm är nu klart. Den kommer att hållas tisdagen den 25 september kl 19.00 på Borgholms Bibliotek.

Kursen arrangeras av Borgholms Bibliotek och är öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs. Kursen är dessutom kostnadsfri.

Lasse Sjöberg, med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap inom släktforskning, har påbörjat ett omfattande arbete med kartläggning av ägarna till gårdarna i Störlinge.

----------------------------------------------------------

  • Se foton från Månskenskvällen vid kvarnen Flora den 26 augusti. Klicka här
  • Årets grillkväll (utan grillning)hölls vid Störlinge bodar den 2 augusti. Klicka här

 

 

  • Söndagen den 10 juni rensades Gallmarås källa. Nu kan man åter se det kalla och kristallklara vattnet sippra fram ur kalkstensberget. Se bilder från rensningen.

 

Störlinge bygata 1950.

Borgholms kommun, bildarkiv

Nilssons Foto

Klicka på bilden