Aktuellt
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Kalendarium

 

 

  • Arbetet med Störlingeboken fortsätter. Fotografering av fastighetena kommer att ske under sommaren. Styrelsen arbetar med ett underlag till faktatexter och beskrivningar av fastigheterna. En del intervjuer har gjort och några är inplanerade. Ta chansen att medverka i boken! Alla tips och idéer är välkomna. Har du några berättelser eller texter att dela med dig av blir vi glada. Det behövs mycket material för att det ska kunna bli en bok. Tanken är att den ska vara klar och ges ut om ett år.

 

 

Aktuellt

 

 

  • Årets grillkväll kommer att hållas vid Störlinge bodar torsdagen den 2 augusti med start kl 18.00. Se inbjudan på sidan Sommaraktiviteter. Klicka här

 

  • Det kommer som vanligt att anordnas en Månskenskväll vid kvarnen Flora. Boka redan nu söndagen den 26 augusti för detta.

 

  • Släktforskning - fastighetsarkiv. I samarbete med Borgholms bibliotek anordnas en informationskväll

v. 38.

----------------------------------------------------------

 

 

  • Söndagen den 10 juni rensades Gallmarås källa. Nu kan man åter se det kalla och kristallklara vattnet sippra fram ur kalkstensberget. Se bilder från rensningen.

 

Störlinge bygata 1950.

Borgholms kommun, bildarkiv

Nilssons Foto

Klicka på bilden