Aktuellt
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Kalendarium

 

 

  • Arbetet med Störlingeboken fortsätter. Fotografering av fastighetena kommer att ske under sommaren. Styrelsen arbetar med ett underlag till faktatexter och beskrivningar av fastigheterna. En del intervjuer har gjort och några är inplanerade. Ta chansen att medverka i boken! Alla tips och idéer är välkomna. Har du några berättelser eller texter att dela med dig av blir vi glada. Det behövs mycket material för att det ska kunna bli en bok. Tanken är att den ska vara klar och ges ut om ett år.

 

 

  • Årets grillkväll kommer att hållas vid Störlinge bodar söndagen den 15 juli med start kl 18.00. Vi återkommer med närmare information om programmet för kvällen.

 

  • Cykelrally kommer att anordnas onsdagen den 18 juli med start kl 11.00 i Södra Gärdslösa. Närmare information om samlingsplats mm meddelas senare via flygblad samt på den här hemsidan. Det kommer även att skickas ett gruppmail till alla som godkänt att finnas med i vårt medlemsregister.

 

  • Det kommer som vanligt att anordnas en Månskenskväll vid kvarnen Flora. Boka redan nu söndagen den 26 augusti för detta.

 

  • Släktforskning - fastighetsarkiv. I samarbete med Borgholms bibliotek anordnas en informationskväll

v. 38.

----------------------------------------------------------

  • Söndagen den 10 juni rensades Gallmarås källa. Nu kan man åter se det kalla och kristallklara vattnet sippra fram ur kalkstensberget. Vi återkommer med bilder och reportage från rensningen.

 

Aktuellt

 

 

Störlinge bygata 1950.

Borgholms kommun, bildarkiv

Nilssons Foto

Klicka på bilden