Störlingeboken
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Störlingeboken

Nu är det bråttom att få in material till boken!

MANUSSTOPP 31/5!


Just nu pågår fotografering av fastigheterna.


Om Du ännu inte lämnat uppgifter, berättelser och eller fotomaterial om Din fastighet, kontakta vem som helst i styrelsen så snart som möjligt!

Styrelsen: Klicka här


Material till Störlingeboken kan även skickas via mail till info@gardslosakulturgrupp.com

Arbetet med att samla in material till boken har pågått sedan hösten 2017 och kommer att slutföras under sommaren 2019.


Sedan lämnas materialet till ett tryckeri som gör den grafiska bearbetningen och trycker boken


Utgivning av boken planeras till julen 2019.


Styrelsen utgör redaktionskommitté i arbetet med boken.


Ta chansen alla Störlingebor och hör av Dig med tips, idéer, berättelser, foton mm till den blivande boken om Din by!Karta från 1600-talet

Besök på Landsarkivet i Vadstena


Många störlingebor åkte till Amerika för att vaska guld för 100 år sedan. En blåsig och kall februaridag 100 år senare, åkte delar av redaktionskommittén för Störlingeboken till Vadstena Slott, för att om möjligt hitta några "guldkorn" till Störlingeboken.


För att vaska "guldkorn" ur gamla dokument, krävs det mycket tid och ännu mera tålamod.


Landsarkivet i Vadstena inrättades 1899 och är därmed det äldsta av Sveriges landsarkiv med mängder av gamla originaldokument. Arkivet är inrymt i enorma magasin, som ligger i de ursprungliga vallarna runt Vadstena slott. Bara från Kalmar län finns det närmare sex hyllmil med arkiverade originalhandlingar.


Arkiven är tillgängliga för allmänheten, men det är särskilda regler som gäller för besökarna. Först och främst måste man vara noga förberedd och veta vilka arkivhandlingar som man är intresserad av. Handlingarna som man vill titta på beställer man fram genom att fylla i en speciell blankett i receptionen när man kommer dit. Personalen hämtar upp dem ur arkiven åt dig och du får sitta i slottets stora forskarsal och läsa dem. För att bläddra i arkiven måste speciella bomullsvantar användas. Endast blyertspennor är tillåtna och man får inte ta med sig någon väska in i lokalen. Medhavd matsäck får ätas i ett särskilt rum utanför forskarsalen. Om man vill bläddra i tjocka inbundna böcker måste särskilda bokkuddar användas som stöd, så att ryggarna inte skadas. (alltså bokryggarna, inte den egna ryggen)


Anders Marell initierade vårt besök till Riksarkivet i Vadstena. Alice Blomkvist, Barbro Palm och jag själv, Ann-Mari Linåker var också med på resan. Vi startade med buss från Borgholm klockan 07.00 tisdagen den 19 februari och fortsatte med tåg och buss hela vägen och kom tillbaka vid midnatt samma dag. Det blev en lång men mycket händelserik och trevlig dag. Nu återstår bara att sammanställa resultatet från dagens besök.

 


Störlinge bygata 1950

Borgholms kommun, bildarkiv

Nilssons Foto

Störlinge bygata på 1930-talet

Anders Marell, Barbro Palm och Alice Blomkvist

Barbro Palm, Alice Blomkvist och Anders Marell i Forskarsalen på Vadstena slott.

Anders Marell, Barbro Palm och

Alice Blomkvist på väg till Vadstena med tåg

Alice Blomkvist, Ann-Mari Linåker och Anders Marell.

Störlinges Handelsbod och Trädgårdsservering