Störlingeboken
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Störlingeboken

Material till Störlingeboken kan även skickas via mail till: info@gardslosakulturgrupp.com

 

 

Ta chansen alla störlingebor och hör av er med tips, idéer, berättelser, foton mm till den blivande boken om er by!

 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på sidan Styrelsen

klicka här

OBS! Nu börjar det bli bråttom att få in material till boken.

Välkommen att medverka med berättelser och fotomaterial om din fastighet!

 

Arbetet med att samla in material till boken har pågått sedan hösten 2017 och kommer att slutföras under

vintern 2018 - 2019. Redigering av

materialet planeras kunna ske under

våren för att sedan lämnas till ett

tryckeri som gör den grafiska be-

arbetningen och trycker den under

sommaren.

 

Utgivning av boken planeras ske till

skördefesten 2019.

 

Styrelsen utgör redaktionskommitté

i arbetet med boken.

 

 

 

Störlinge bygata på 1930-talet

Karta från 1600-talet