Störlingeboken
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Störlingeboken

Störlinge bygata 1950

Borgholms kommun, bildarkiv

Nilssons Foto

OBS! Nu börjar det bli bråttom att få in material till boken.

Välkommen att medverka med berättelser och fotomaterial om din fastighet!

 

Arbetet med att samla in material till boken har pågått sedan hösten 2017 och kommer att slutföras under

vintern 2018 - 2019. Redigering av

materialet planeras kunna ske under

våren för att sedan lämnas till ett

tryckeri som gör den grafiska be-

arbetningen och trycker den under

sommaren.

 

Utgivning av boken planeras ske till

skördefesten 2019.

 

Styrelsen utgör redaktionskommitté

i arbetet med boken.

 

Kontaktuppgifter, klicka här

 

Informationsmöte 15 april 2018

Ett 25-tal störlingebor hade hörsammat inbjudan

till ett informationsmöte om Störlingeboken

söndagen den 15 april 2018. Platsen var

Störlinge Motormuseum. Stämmningen var god

och frågorna många. För att reda ut alla fråge-

tecken om vilka som är ägare till de 82 fastig-

heterna i byn, bildades en liten arbetsgrupp

där bl a Staffan och Stefan kommer attt ingå.

Informationsmöte september 2017

Klicka på bilderna

Kopia av text från Störlinge Lantbruks o Motormuseums facebooksida 20 september 2017

 

I går kväll samlades byborna i Störlinge i museets kafé för att bli informerade om en bok om Störlinge By som Södra Gärdslösa kulturgrupp planerar att ge ut. Kulturgruppens ordförande Anne-Marie Linåker hade förberett kvällen på ett föredömligt sätt och hade redan mycket att berätta om Störlinge. Under kaffet var det livliga diskussioner om allt som hänt i byn och vad som borde finnas med. Nu gäller det att alla i byn hjälps åt att minnas, lämna in foton m.m. Hitintills har kulturgruppen givit ut fyra böcker om Gärdslösa socken. Så vem vet, till nästa sommar kanske ytterligare en boken, boken om Störlinge by är utgiven.

 

Material till Störlingeboken kan skickas via mail till info@gardslosakulturgrupp.com eller till någon av oss i styrelsen.

 

Vi har börjat arbetet med att intervjua störlingebor och sammanställa en del text- och fotomaterial. Men det behövs mycket mer, för att det ska kunna bli en bok.

 

Ta chansen alla störlingebor och hör av er med tips, idéer, berättelser, foton mm till den blivande boken om er by!

 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på sidan Styrelsen

Störlinges Handelsbod och Trädgårdsservering

Störlinge Kvarnrad

Det första informationsmötet om den planerade boken om Störlinge, hölls tisdagen den 19 september 2017.

 

Platsen för mötet var Störlinge Motormuseum, där ägarna Åke, Henric och Berit hade dukat upp med finaste porslin och nybakat kaffebröd.

 

Ett 30-tal störlingebor hade hörsammat inbjudan. Ordföranden berättade om hur en bok om byn skulle kunna läggas upp och underströk vikten av att det är Störlingeborna själva som väljer vad boken ska innehålla. underlag lämnas till kulturgruppens styrelse som också kommer att vara redaktionskommittén under detta arbete.

 

 

,