Styrelsen 2018
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Styrelsen 2018

Alice Blomkvist, kassör. Ann-Cathrine Sjöström, seketerare. Barbro Palm, projektledare. Ingemar Folkesson, vice ordförande. Ann-Mari Linåker, ordförande.

Björn Folkesson, styrelsesuppleant saknas på bilden.

E-mail- och telefonlista till styrelsen för Gärdslösa Kulturgrupp 2018

 

Ann-Mari Linåker 0485-56 42 53, 070-356 42 53 a-m.linaker@telia.com

 

Ingemar Folkesson 0485-56 41 82, 070-346 41 82 ingemar.folkesson@telia.com

 

Ann-Cathrine Sjöström 073-073 83 97 a.c.sjostrom@icloud.com

Alice Blomkvist 0485-487 20, 073-052 29 29 alice.blomkvist@gmail.com

 

Barbro Palm 0485-56 41 28, 070-272 76 70 barbropalm@hotmail.com

 

Björn Folkesson 0485-56 01 47, 070-820 01 25 newholland.f1@gmail.com