Styrelsen 2019
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby

Styrelsen 2019

Barbro Palm, kassör

0485-56 41 28, 070-272 76 70 barbropalm@hotmail.com


Ingemar Folkesson, vice ordf

0485-56 41 82, 070-344182 ingemar.folkesson@telia.com


Ann-Mari Linåker, ordf

0485-56 42 53, 070-356 42 53

a-m.linaker@telia.com


Ingela Sjögren, suppleant

072-969 31 68

ingela67sjogren@gmail.com


Ann-Cathrine Sjöström, sekreterare,

073-073 83 97, 

a. c. sjostrom@icloud.com

   

Lennart Sjöström, webbredaktör och registeransvarig 070-399 79 10 lennart.sjostrom@icloud.com