Styrelsen 2018, -17, -16, -15
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Styrelsen 2018, 2017, 2016 och 2015

Styrelsen 2017

Ingemar Folkesson,vice ordf, Ingrid Moberg,sekreterare, Björn Folkesson,suppleant Ann-Mari Linåker,ordf, Alice Blomkvist, kassör, Barbro Palm, ledamot

Styrelsen 2018

Styrelsen 2015

Mainy Ekberg, ordf, Ingrid Moberg, sekreterare

Ann-Mari Linåker, vice ordf, Ingrid Andersson

Björn Folkesson, suppleant, Alice Blomkvist, kassör

Styrelsen 2016

Barbro Palm, Sörby, ledamot                 

Ingrid Moberg, Rosenborg, sekreterare   

Ann-Mari Linåker, Lindby, v ordförande   

Alice Blomkvist, S Gärdslösa, kassör     

Björn Folkesson, Jämjö, suppleant           

Mainy Ekberg, S Gärdslösa, ordförande

Alice Blomkvist, kassör. Ann-Cathrine Sjöström, seketerare. Barbro Palm, projektledare. Ingemar Folkesson, vice ordförande. Ann-Mari Linåker, ordförande.

Björn Folkesson, styrelsesuppleant saknas på bilden.