Hem
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Välkommen till

Gärdslösa Kulturgrupp

 

Vi är en allmännyttig, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som är öppen för alla som vill stödja föreningens verksamhet. Föreningens syfte är att verka för att utveckla intresset för kultur, forskning och dokumentation av byar i Gärdslösa socken. Gemenskap och samverkan med andra föreningar i socknen eftersträvas. Föreningen startade år 2007 och har cirka 160 medlemmar.

 

Organisationsnummer: 802516-8975

 

Bankgiro 534-0740 (Ölands Bank)

 

  • Se foton och artikel i ÖB från sommarfesten, som hölls vid Störlinge bodar den 2 augusti
  • Klicka här

 

  • Se foton från Månskenskväll

den 26 augusti

vid kvarnen Flora.

Klicka här

  • Filmkväll med den vita älgen. Sönd 25 nov kl 18.00. IOGT-lokalen i Gärdslösa.

Annons senare.

Klicka här

Vi kan nås via mail till föreningen:

info@gardslosakulturgrupp.com

 

eller på telefon till ledamöterna i styrelsen

Klicka här

Bli medlem i Gärdslösa Kulturgrupp!

 

Ett medlemskap i föreningen kostar 30 kronor per person och år.

 

Medlemsavgiften kan betalas:

  • kontant
  • med Swish till vår kassör Alice Blomkvist 073-052 29 29
  • eller via föreningens bankgiro 534-0740 (Ölands Bank).

Föreningens tillkomst

Den 24 oktober 2007 hade femton intresserade personer med anknytning till Södra Gärdslösa by samlats för att bilda en förening, som fick namnet Södra Gärdslösa Kulturgrupp.

 

Arbetat med att renskriva dokument som fanns i byskrinet hade redan påbörjats. Några hade börjat skriva av husförhörslängder ur kyrkoböckerna. En studiecirkel hade startats genom Vuxenskolan med Doris Andersson som ledare. Så småningom fördjupades intresset att vilja dokumentera gårdarna i byn och man beslöt att arbeta fram en bok som fick namnet ”Södra Gärdslösa by ~ då och nu”.

 

Gruppen bad Gärdslösa Hembygdsförening om hjälp med utgivandet av boken och erbjöd sig att medverka vid försäljningen, samt att låta Hembygdsföreningen få förtjänsten. Hembygdsföreningen valde emellertid att i stället ge gruppen ett ekonomiskt bidrag till tryckningen. För att kunna gå vidare med finansiering av tryckning och utgivning av boken blev det då nödvändigt att bilda en egen ideell förening.

 

Den 2 mars 2008 hölls det första årsmötet. Styrelsen fick samma utseende som interimsstyrelsen hade haft, nämligen Mainy Ekberg som orförande, vice ordförande Arne Andersson, sekreterare Solveig Engarås, kassör Ingrid Andersson, ledamot Stina Sjöbäck samt som suppleant Ingrid Moberg.

 

Föreningens syfte ska vara att ”verka för att utveckla intresset för kultur, forskning och dokumentation av byn samt att värna om gemenskap i byn. Föreningen ska även sträva efter samverkan med övriga föreningar i bygden.

 

Foto: Deltagarna i studiecirkeln samlade vid kvarnen Flora.

Sittande från vänster, Ingrid Andersson och Mainy Ekberg. Andra raden från vänster, Solveig Engarås, Roger Larsson, Margaretha Berneke, Britta Svensson och Lars Sjöqvist. Tredje raden från vänster, Bo Ekberg, Lars-Erik Andersson, Arne Andersson, Gunnel Andersson, Gudrun Dahlberg Axelson och Thorsten Nilsson.