Styrelsen 2012, 2010 och 2008
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Anette Helleberg

Ingrid Anersson

Ingrid Moberg

Mainy Ekberg

Arne Andersson

Alice Blomkvist

Styrelsen 2010

Solveig Engarås, sekreterare

Ingrid Moberg, ledamot

Arne Andersson, vice ordf

Lars Karmlid, suppleant

Ingrid Andersson, kassör

Mainy Ekberg, ordf

Styrelsen 2008

Solveig Engarås, sekreterare

Ingrid Moberg, suppleant

Mainy Ekberg, ordf

Arne Andersson, vice ordf

Stina Sjöbäck, ledamot

Ingrid Andersson, kassör

Styrelsen 2012, 2010 och 2008

Styrelsen 2012