Medlemsregister
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Medlemsregister

Gärdslösa Kulturgrupp för ett register över medlemmarna. Naturligtvis följer vi EU:s dataskyddsdirektiv GDPR för skydd av dina uppgifter. De används endast för att administrera Kulturgruppen, och för att informera medlemmarna om föreningens aktiviteter. Inga uppgifter lämnas till utomstående. När vi skickar gruppmail framgår inte andra medlemmars namn eller e-mailadress. 


Alla medlemmar måste själva godkänna att de vill vara med i föreningens medlemsregister.


Styrelsen för Gärdslösa KulturgruppVill du bli medlem i Gärdslösa Kulturgrupp?

Är du redan medlem? Då behöver vi ett godkännande att du vill vara med i registret!


Vänligen skriv följande text i rutan Meddelande nedan:

  • Jag vill vara med i registret

         eller

  • Jag vill inte vara med i registret