Boken Norra Gärdslösa By och Kungsladugård
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Norra Gärdlösa By och Kungsladugård.


 Berättelser och hörsägner om och av folket i byn - förr och nu

Möten med Norra Gärdslösabor inför

arbetet med boken om 

Norra Gärdslösa by och Kungsladugården

Mainy och Björn tittar i byskrinet.

Några av kvällens deltagare.

Samling kring Arnes dator med kartor över byn.

Novembermöte 2014

Aprilmöte 2015

Dokumentationen av Norra Gärdslösa by fortsätter. Vid den senaste träffen berättade Ann-Charlotte Magnusson bland annat om den kungsgård, som en gång funnits i byn. Hon visade gamla kartor och en livlig diskussion infann sig - var i byn låg kungsgårdens byggnader?

Aprilmöte 2016


Ordförande Mainy Ekberg hälsade välkommen till sista mötet med Norra Gärdslösaboken-gänget, innan den skulle gå i tryck.

Ann-Mari Linåker berättade om det redaktionella arbetet med boken och visade förslag på hur den kan komma att se ut.

Alla foton till boken visades i ett bildspel på Ann-Maris dator.

Ann-Mari och Magnus gick igenom de sista bilderna, som ska vara med i boken.

Solveig Engarås har lämnat intressanta texter från sin släktforskning till boken.

Vera Raun har medverkat med mycket material till boken.

Dagens ros i Ölandsbladet


En stor bukett rosor till alla sponsorer av

vår bok Norra Gärdslösa By &

Kungsladugård:


Borgholms kommun

Sparbanksstiftelsen Öland

Gärdslösa Hembygdsförening

Wiströms Lantbruk AB

Ölandsklubben Stockholm

Janssons Bygg

Boblant HB

Störlinge Lantbruks & Motormuseum

Störlinge Plåtförsäljning

Syskrinet, Borgholm

Ove Fransson, Borgholm

Dina Försäkringar

Nya Conditoriet


Södra Gärdslösa Kulturgrupp