Stagnéliusstigen
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Stagneliusstigen


Gärdslösa Kulturgrupp har i samarbete med Föreningen Gärdslösa Prästgård och Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner gjort Stegneliusstigen, som är en promenadväg i Stagnelius fotspår från Övra Bägby genom sjömarkerna. Det finns skyltar med dikter av Stagnelius utmed vägen. 


Stigen är nu öppen för vandrare. Det kan vara blött i markerna, varför stövlar rekommenderas.


Karta och information finns i Prästgården, som under våren är öppen alla söndagar kl 12-16.