Cykelrally 2022

GÄRDSLÖSA KULTURGRUPPS CYKELRALLY 2022!


Efter två trista pandemiår kunde Gärdslösa Kulturgrupp äntligen återuppta den uppskattade traditionen med cykelrally! Det första rallyt hölls 2012, så det var 10-årsjubileum.

Deltagarna samlades vid Gärdslösa Prästgård. Ett drygt 50-tal glada cyklister slöt upp, trots att det var närmare 30 grader i skuggan. Lennart Sjöström hälsade alla välkomna. Anders Marell berättade om Prästgårdens historia och om mer eller mindre kända präster som bott och verkat där.

Färden började via Övra Bägby gamla bygata till Galgbacken i Rosenborg, där Alice Blomkvist berättade om hemska brott i socknen och följande avrättningar.

Resan fortsatte på grusvägen mot Runsberga, vidare öster om byn och söderut fram till Kätthög. Alice B. talade om att den höga kullen är en urgammal gravplats, och att det funnits boplatser på och runt högen ända fram till i början av förra seklet. Intill Kätthög finns en fyrvägskorsning av gamla vägar som inte längre används, en går österut till Långlöt, en åt söder till Åstad, en västerut till Högtomta och den norrut mot Runsberga.

Nästa stopp var den kringbyggda gården Runsberga 19. Den besöktes vid det första cykelrallyt, var då obebodd men är nu renoverad och året-runtbostad. Lennart S. berättade om gårdens och byns historia. Samtidigt serverades förfriskningar.

Färden gick vidare på den gamla vägen mot Sättra. Där väntade Arne Andersson som medryckande skildrade byns storhetstid. Sättra var en viktig centralort som byggdes upp runt järnvägen. Här fanns bland annat tre affärer, olika hantverkare, skomakare, verkstäder, smedja, post, telefonstation, eldriven kvarn och andelsmejeri.

På den gamla grusvägen förbi kvarnen och den ursprungliga jordbruksbyn Sättra kom vi till Galltorp. Björn Folkesson beskrev det anrika före detta säteriets historia som sträcker sig från 1500-talet. Det har en gång varit ståtliga byggnader och en fantastisk trädgård, men gården är sedan länge obebodd och numera förfallen. Ett projekt för den händige!

Upploppet på cykelrallyt gick på småvägar över åkermarken mot Gärdslösa, fram till slutmålet Kyrkängen. Där förrättades dragning av de lotter som sålts under resan, och många fina priser delades ut. Samtidigt förtärdes den medhavda matsäcken.

Det blev 1,3 mil cykling i värmen, och för många ytterligare åtskilliga km mellan hemmet och start-mål. En kort sträcka gick på östra landsvägen, men i övrigt var hela rallyt förlagt till småvägar som många av deltagarna inte varit på förut. Förutom en punktering inträffade inga missöden.

Förfriskningar och lotterivinster sponsrades av ICA Borgholm, Korgimporten och Rogers Bilel


Från Ölandsbladet 2 augusti:

Alice Blomkvist berättar om Galgbacken