Hjärteslanten 2019

Hjärteslanten till Gärdslösa Kulturgrupp!

 

Sparbanksstiftelsen Öland som är huvudägare i Ölands Bank stödjer genom bidrag många olika aktiviteter på Öland. Dessutom har man instiftat Hjärteslanten, som innebär att alla anställda på Ölands Bank disponerar 5.000 kronor som de får överlämna till en kulturell eller annan verksamhet på Öland som de tycker är viktig. På det sättet kommer pengarna att göra nytta inom många olika delar av det Öländska samhället.

 

Kerstin Ax jobbar på Ölands bank och är uppvuxen i Störlinge. Genom det pågående arbetet med Störlingeboken har hon kommit i kontakt med Gärdslösa Kulturgrupp. Det ledde till att hon beslutade att tilldela Kulturgruppen sin Hjärteslant 2019!

 

Den 23 maj överlämnades gåvan i Gärdslösa Prästgård. Kerstin Ax och Robert Alander från marknadsavdelningen på Ölands Bank överlämnade Hjärteslanten till styrelsen för Kulturgruppen.

 

Gärdlösa Kulturgrupp framför sitt varma tack till Kerstin Ax och till Sparbanksstiftelsen för den värdefulla gåvan. Pengarna kommer mycket väl till pass för bokprojektet.

 

Styrelsen

Kerstin Ax

Barbro Palm, Ann-Mari Linåker, AnnCathrine Sjöström och Lennart Sjöström från styrelsen, samt Kerstin Ax