Boken Rosenborg

Boken "Rosenborg ~ sommaridyll och galgbacke" utgiven år 2010.

 

I juni 2010 gav Södra Gärdslösa Kulturgrupp ut sin andra bok Rosenborg ~ sommaridyll och galgbacke. Den dokumenterar den sydligaste bydelen i Gärdslösa socken och skildrar människor och fastigheter främst från senare delen av 1800-talet till nutid, i vissa fall äldre.

Den bygger på intervjuer, foton, kartor, kyrkböcker, tidningsartiklar och äldre böcker och innehåller både färgfoton, svart-vita foton, kartmaterial och en vacker akvarell förutom all text. Boken är upplagd som en promenad genom byn från norr till söder, där vi stannar till i varje hus och berättar dess historia. Den avslutas med en artikel om Bägby galgbacke, som ligger längst söderut.

Det tog en grupp bestående av Mainy Ekberg, Ingrid Moberg och Karin Pettersson 2 1/2 år att färdigställa boken och det har blivit en mycket fin och intressant bok, som vi hoppas lockar till läsning både för den som har anknytning till Rosenborg och andra.

Det finns fortfarande några böcker kvar till försäljning. Från och med mars 2018 kan de köpas till det nedsatta priset av 50 kronor/st hos samtliga styrelseledamöter, i Gärdslösa prästgård och på Himmelsberga hembygdsmuseum.

Ingrid Moberg, Karin Pettersson och Mainy Ekberg

Byvandring på Rosenborg juli 2010

 

Vid midsommartid 2010 utgav Södra Gärdslösa Kulturgrupp sin andra bok Rosenborg ~ sommaridyll och galgbacke. Som en uppföljning anordnades i början av juli en byvandring under ledning av Ingrid Moberg och Mainy Ekberg.Ett fyrtiotal intresserade vandrade genom byn för att på plats få se det de läst om eller höra ännu mer.

 

Vandrarna stannade vid alla fastigheter och Ingrid Moberg berättade om husen och dem som bott där. De flesta nuvarande ägare var närvarande och kunde berätta om nutid och framtida planer.

 

Vi fick bl.a. möta "de fyra syskonen på Rosenborg" Johan, Emrik, Hilda och Anna. Manfred Standert som arbetade hos samme arbetsgivare i decennier och fick belöning för lång och trogen tjänst och Edit Petersson, som flyttade fram och tillbaka mellan USA och Gärdslösa och Mölle-Pär, byns mjölnare.

 

Vandringen avslutades med fika i familjen Bjurholms trädgård, hos Ingalill och KG, som varit trogna sommarboende på Rosenborg i över 50 år.

forts. nedan

forts. nedan