Boken Norra Gärdslösa By och Kungsladugård

Möten med Norra Gärdslösabor inför

arbetet med boken om 

Norra Gärdslösa by och Kungsladugården

Norra Gärdlösa By och Kungsladugård.


 Berättelser och hörsägner om och av folket i byn - förr och nu

Novembermöte 2014

Mainy och Björn tittar i byskrinet.

Några av kvällens deltagare.

Samling kring Arnes dator med kartor över byn.

Aprilmöte 2015

Dokumentationen av Norra Gärdslösa by fortsätter. Vid den senaste träffen berättade Ann-Charlotte Magnusson bland annat om den kungsgård, som en gång funnits i byn. Hon visade gamla kartor och en livlig diskussion infann sig - var i byn låg kungsgårdens byggnader?

Aprilmöte 2016


Ordförande Mainy Ekberg hälsade välkommen till sista mötet med Norra Gärdslösaboken-gänget, innan den skulle gå i tryck.

Ann-Mari Linåker berättade om det redaktionella arbetet med boken och visade förslag på hur den kan komma att se ut.

Alla foton till boken visades i ett bildspel på Ann-Maris dator.

Ann-Mari och Magnus gick igenom de sista bilderna, som ska vara med i boken.

Solveig Engarås har lämnat intressanta texter från sin släktforskning till boken.

Vera Raun har medverkat med mycket material till boken.

Dagens ros i Ölandsbladet


En stor bukett rosor till alla sponsorer av

vår bok Norra Gärdslösa By &

Kungsladugård:


Borgholms kommun

Sparbanksstiftelsen Öland

Gärdslösa Hembygdsförening

Wiströms Lantbruk AB

Ölandsklubben Stockholm

Janssons Bygg

Boblant HB

Störlinge Lantbruks & Motormuseum

Störlinge Plåtförsäljning

Syskrinet, Borgholm

Ove Fransson, Borgholm

Dina Försäkringar

Nya Conditoriet


Södra Gärdslösa Kulturgrupp