Kyrkogårdsvandringar

Kyrkogårdsvandringar

på Gärdslösa kyrkogård

Kyrkogårdsvandring  2015


Ordförande Mainy Ekberg hälsade alla välkomna och tackade kyrkvaktmästare Marie Jonsson för all hjälp med identifieringen av många gravplatser.


Många samtal fördes mellan deltagarna och man mindes de gamla och kommenterade växlingarna i gravskick.


Några murgrönskullar finns fortfarande kvar.

Klicka på bilderna. De öppnas i ett större fönster och kan visas som bildspel.

Det var många som ville vara med på vandringen som i år gällde gravar tillhöriga Övra och Nedra Bägby, Rosenborg och Runsberga.


Ingrid Moberg ledde vandringen och började med att berätta lite om kyrkans och kyrkogårdens historia.


De höga svarta stenarna är från förra sekelskiftet.


En del gravstenar har "återanvänds" - på ena sidan den äldre generationen och på den andra sidan den yngre och alla vilar de på samma gravplats.

Vandringen gick även till den nyaste gravplatsen, minneslunden, och avslutades med att Kulturgruppen serverade kaffe med hembakt i församlingshemmet.

Det var 35 personer som deltog i vandringen.

För att läsa artikeln, klicka på symbolen i övre högra hörnet. Bilden öppnas i ett nytt fönster. Därefter kan den förstoras med +-knappen i nederkanten.

Kyrkogårdsvandring 2009

 

I juli 2009 arrangerade Södra Gärdslösa Kulturgrupp för första gången en kyrkogårdsvandring och c:a 35 personer slöt upp.Under året som gått har Mainy Ekberg, Solveig Engarås, Ingrid Andersson och Ingrid Moberg samlat information om avlidna från Södra Gärdslösa och deras gravar på Gärdslösa kyrkogård. Personal från Norra Ölands Kyrkliga Samfällighet har också välvilligt bistått med information från sina gravböcker.

 

Ingrid Moberg gav först en kort presentation av kyrkogårdens historia. Den första delen är anlagd på 1200-talet, biskop Brask (han med brasklappen) företog en visitation 1527 och murar anlades med portluckor för att hålla ute kreaturen som betade fritt. 1869 utvidgades kyrkogården till sin nuvarande storlek, klivstättor och tjuderringar tillkom omkring 1900 och under sent 1900-tal bårhus (nu kapell), församlingshem och minneslund.Kalkstensgångar anlades 2002-2003.

 

Sedan vidtog en vandring mellan gravarna, där varje gammal bybo fick sin historia belyst av någon från föreningen, ofta med inpass från deltagare med egna minnen. En förteckning har sammanställts över alla gravar med anknytning till Södra Gärdslösa och med hänvisning till boken Södra Gärdslösa by ~ då och nu. Förteckningen kan köpas hos ordf. Mainy Ekberg.

 

Efter rundvandringen gick deltagarna till församlingshemmet, där Vägkyrkan serverade kaffe och våfflor. Kyrkogårdsförman Inga-Lill deltog och svarade på frågor om gravskötsel. Deltagarna verkade eniga om att Gärdslösa kyrkogård är något att vara stolta över med sina ålderdomliga drag, en fin plats för de levande att minnas sina döda.


Text: Ingrid Moberg

Artikel införd  i Ölandsbladet tisdagen den

4 augusti 2009.