Medlemsregister

Medlemsregister

Gärdslösa Kulturgrupp för ett register över medlemmarna. Naturligtvis följer vi EU:s dataskyddsdirektiv GDPR för skydd av dina uppgifter. De används endast för att administrera Kulturgruppen, och för att informera medlemmarna om föreningens aktiviteter. Inga uppgifter lämnas till utomstående. När vi skickar gruppmail framgår inte andra medlemmars namn eller e-mailadress. 


Alla medlemmar måste själva godkänna att de vill vara med i föreningens medlemsregister.


Styrelsen för Gärdslösa KulturgruppVill du bli medlem i Gärdslösa Kulturgrupp?

Är du redan medlem? Då behöver vi ett godkännande att du vill vara med i registret

 
 
Jag vill vara med i medlemsregistret
Jag vill inte vara med i registret