Byvandring N Gärdslösa 2017

Byvandring i Norra Gärdslösa lockade ett 60-tal ortsbor och sommarölänningar


Det var glädjande att se att så många hade tagit sig tid att komma hit, samtidigt som det fanns så många andra trevliga aktiviteter att välja på just idag Det sa Ann-Mari Linåker, Södra Gärdslösa Kulturgrupps ordförande, när hon hälsade välkommen till byvandring i Norra Gärdslösa söndagen den 16 juli. Förra sommaren gav Kulturgruppen ut boken om Norra Gärdslösa by och Kungsladugård. Då frågade många om det inte kunde anordnas en byvandring, för att visa de platser som beskrevs i boken. Ingrid Moberg, som varit med och skrivit boken, erbjöd sig att planera och leda en sådan vandring.


Det är berättelserna om folket, som en gång byggde och bodde här, som ger liv åt husen, menade Ann-Mari. Med varje generation försvinner dock en stor del av dessa berättelser och de går aldrig att återskapa. Fakta om gårdarna och människorna går alltid att hitta i kyrkböcker och i lantmäteriets arkiv, men berättelserna från människor som fortfarande minns hur det var en gång, måste vi vara rädda om och försöka bevara. Det finns även en värdefull skatt med gamla brev och foton som riskerar att försvinna i samband ägarbyten och renoveringar av husen. Det är sådant som vi i Kulturgruppen vill vara med och ta vara på för att kunna dokumentera i böcker om byarna i socken och därmed bevara för framtiden fortsatte Ann-Mari. Hittills har Kulturgruppen gett ut fyra böcker. Nästa bok kommer att handla om Störlinge by, som börjar vid Gärdslösa kyrka och sträcker sig drygt två kilometer norrut. Det var en gång i tiden socknens största by, berättade Ann-Mari innan hon lämnade över ordet till Ingrid Moberg att leda dagens byvandring.


Med Ingrid Moberg, som kunnig guide från orten

fick deltagarna en såväl intressant som detaljerad

berättelse om alla gårdarna i byn, samtidigt som

många själva bidrog med berättelser från sina gårdar.

Byn består av mer än 50 gårdar så det fanns mycket

att berätta om. Såväl sorgligt som roligt. Få kände

exempelvis till att det legat en kungsladugård i byn

och att Gustav Vasa med sitt 400 man stora följe

härjade här på 1500-talet. Idag finns inga rester

kvar av denna historiska ladugård.


Vandringen tog betydligt längre tid än planerat och

kaffet vid målet, som var vid byns gamla lanthandel,

smakade därför extra bra.