Boken S Gärdslösa

Boken

Södra Gärdslösa by ~ då och nu

 

 

Södra Gärdslösa by ~ då och nu är en dokumentärskildring av en by i Gärdslösa socken på östra Öland.Den beskriver bylivet då och nu och arbetades fram efter fyra års forskning av en studiecirkel med intresserade, bosatta i byn eller med anknytning till byn.

 

Boken utformades som en promenad genom byn från norr till söder och i tur och ordning skildrades gårdarna, boställena, prästgården,malmstugorna och även senare tillkomna sommarstugor. I varje fastighet dokumenterades de boende, deras liv och släktförhållanden från 1800-talet till nutid.

Fristående artiklar skildrade amerikautvandringen, pigor och drängar, väderkvarnar, fiske, skola, fritidssysselsättningar, åkernamn, bomärken, gamla skrifter m.m. som belyser förändringar under 100-150 år. Allt är rikt illustrerat med foton i färg och svartvitt.

 

En bok om dåtid och nutid avsedd för eftervärlden! Den har tryckts upp i 575 exemplar.

Klicka på bilden

Deltagarna i studiecirkeln runt byskrinet 2007.

 

Stående från vänster. Bo Ekberg, Lars-Erik Andersson, Arne Andersson, Gunnel Andersson, Gudrun Dahlberg, Torsten Nilsson.

Sittande från vänster. Solveig Engarås, Roger Larsson, Margareta Berneke, Ingrid Andersson,

Britta Svensson, Lars Sjöqvist, Mainy Ekberg.

 

 

Artikel i Ölandsbladet 26 juli 2007

Forts på artikel av Anders Marell ovan

Klicka på symbolen i övre högra hörnet och därefter på +-symbolen i nederkanten

forts. nedan

Ingrid Andersson och Mainy Ekberg  på Högsrums sockenmarknad 2007 där de sålde boken Södra Gärdslösa by - då och nu.

Första försäljningsdagen av boken Södra Gärdslösa by - då och nu. Den ägde rum på "Brända tomten", som den kallas  i byn. Ingrid Andersson och Mainy Ekberg år 2007.

Gun Nilsson, Åstad, har varit en ovärderlig resurs i arbetet med boken.