Stagnéliusstigen

Stagneliusstigen


Gärdslösa Kulturgrupp har i samarbete med Föreningen Gärdslösa Prästgård och Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner gjort Stegneliusstigen, som är en promenadväg i Stagnelius fotspår från Övra Bägby genom sjömarkerna. Det finns skyltar med dikter av Stagnelius utmed vägen. 


Stigen är öppen för vandrare.