Rensning av Galmarås Källa 2021

Rensning av Galmarås källa 2021


Sakta men säkert börjar livet, och därmed även aktiviteterna i Gärdslösa Kulturgrupp, återgå till mer normala förhållanden!


Den 28 juni 2021 samlades nästan hela styrelsen, med förstärkning av Alice Blomkvist, för rensning av Galmarås källa. TIdigare år har vi röjt gräs och sly även på vägen mot källlan. Men där går nu djur på bete, och markägaren vill inte att källan ska bli ett utflyktsmål dit många kommer. Därför nöjde vi oss med att röja runt källan, och att rensa i den lilla fördjupningen i berget så att klart vatten rinner fram. 


Läs mer om den historiska Galmarås källa

Karin Pålsson, AnnCathrine Sjöström, Ann-Mari Linåker,

Lena Olsson,

Alice Blomkvist

Lennart Sjöström,

Alice Blomkvist,

Karin Pålsson,

Lena Olsson,

Ann-Mari Linåker

Ordföranden Ann-Mari Linåker vid den rensade källan