Rensning av Gallmarås källa 2008

Rensning av Gallmarås källa 2008