Kvarnfest i Störlinge 2017

Kvarnfest 2017

vid Störlinge kvarnar

Klicka på bilderna

Foto: Alice Blomkvist och Karin Larsson

Årets sedvanliga kvarnfest hade i år flyttats till Störlinge kvarnrad. Det blev samtidigt en "kick off" för nästa bokprojekt som kommer att handla om Störlinge by.

Representanter från kulturgruppen informerade om hur arbetet med att dokumentera byarna i socknen har gjorts under åren och hur alla störlingebor nu kan medverka till att göra en intressant och spännande bok om sin egen by.

Ett 40-tal personer hade hörsammat inbjudan till denna kvarnfest med tipspromenad och grillning i det vackra men blåsiga försommarvädret söndagen den 11 juni.


Se artikel nedan.

Ny bok planeras om Störlinge by


Vid Störlinge kvarnar presenterade Södra Gärdslösa Kulturgrupp på söndagskvällen sina planer på att arbeta fram en bok om Störlinge.


Södra Gärdslösa Kulturgrupp har varje år anordnat en kvarnfest vid kvarnen Flora utanför Södra Gärdslösa by. I år flyttades festen till Störlinge by för att samtidigt utgöra upptakten till arbetet med en ny bydokumentation. Ett 40-tal gärdslösabor hade hörsammat styrelsens kallelse och bänkade sig bland kvarnarna med en härlig utsikt över Östersjön.

V.ordf. Ingemar Folkesson hälsade välkommen och förklarade syftet med träffen. På frågan om intresse fanns hördes ett unisont JA. Ingrid Moberg presenterade föreningens tidigare fyra böcker, Södra Gärdslösa by – då och nu, Rosenborg – idyll och galgbacke, Byarna vid bäcken -Övra Bägby Nedra Bägby Runsberga och förra året Norra Gärdslösa by & Kungsladugård. Hon talade även om hur man tidigare arbetat fram dessa böcker i samarbete med bybor.

När det gäller boken om Störlinge är redan en hel del arbete gjort av Karin Larsson, tidigare distriktssköterskan syster Karin, som är född och uppvuxen i Störlinge och välvilligt ställer sitt material till förfogande. Hon har även lovat delta i arbetet och kommer med sina många minnen från byn att vara en stor resurs.

Björn Folkesson underströk vikten av bybornas medverkan med minnen och foton. ”Om inte ni delar med er vad ni minns, går detta förlorat. Kyrkböcker och liknande finns däremot kvar.” Alice Blomkvist erbjöd sig att fotografera och som kassör efterlyste hon sponsorer från trakten. Det är dyrt att trycka böcker!

Styrelsen kommer så småningom att kalla till träffar,  då man diskuterar lämpliga arbetsmetoder, visar foton och erbjuds hjälp av styrelsen, som kommer att vara redaktionskommitté. Viktigt att sommarboende hör av sig redan i sommar, så att arbetet kan komma igång och inte avstannar över vintern. Ann-Mari Linåker kommer att vara projektledare och redigera boken i samarbete med ett tryckeri. Att döma av kommentarer från de närvarande, kan vi emotse ett livligt samarbete. Intresserade uppmanas gå in på föreningens hemsida sodragardslosakulturgrupp.com för att se vad som händer och för att få kontaktuppgifter. Styrelsen kan även kontaktas på telefon.

Träffen var ju även  årets kvarnfest och efter bokplanerna företogs en tipspromenad med roliga och kluriga frågor om Störlinge. Minns läsarna t.ex. vilket år Störlinge festplats lades ner eller hur många kvarnar det finns i byn?

Kvällen avslutades med att Birger Palm tände fyr på grillarna och alla samlades runt dem med sina korvar och hamburgare eller satt och åt sin medhavda matsäck och pratade med bekanta, som kom från flera byar i Gärdslösa. En fin kväll som lovar gott för framtida bokarbete!


Text: Ingrid Moberg