Kvarnfester 2006, 2007 o 2008

Kvarnfester 2006, 2007 och 2008

Kvarnfest 2008

Klicka på bilderna


När kulturgruppen i Södra Gärdslösa inbjöd till årets kvarnfest vid kvarnen Flora nedåt sjömarkerna öster om byn, så kom det folk långväga ifrån. Ända från Nedra Bägby i söder och Störlinge i norr och byarna däremellan kom de cyklades, gåendes och bilandes. En fantastisk kvällssol lyste över kvarn, gäster och det vida nästan buskfria strandängslandskapet med havet i bakgrunden. Det var med andra ord bedövande vackert.


Det utspann sig medanför kvarnen en diskussion om naturskönheten mellan en inflyttad ölänning och en som var född till det. Den inflyttade talade entusiastiskt om hur vackert han fann landskapet. Den infödde tittade upp och ut över nejden och sade det man ofta får höra: ”Jo, men är man född här så tänker man inte så mycket på det!”


Man kan uttrycka det meningsutbytet i något andra ord. Den inflyttade är frivilligt på Öland, han har gjort ett positivt val, den infödde är där mera av gammal vana - man skall kanske inte säga tvång. Är man frivillig är man positivare. Nå, det var kvarnfesten det gällde. Där vara alla gästerna frivilliga, så positiviteten var givetvis stor. Mainy Ekberg och Arne Andersson stod för värd- och dirigentskapet. Och så fanns det gäster och gäster. Vissa var speciellt inbjudna och benämndes därför VIP-gäster. Det rörde sig nämligen om ett högtidligt avtackande av de sponsorer som gjort det ekonomiskt möjligt för kulturgruppen att i fjol ge ut sin bok om Södra Gärdslösa.


MÅNGA SOM GAV BIDRAG

Ett personligt tack fick Ingegerd Svensson för att fonden till minne av hennes make Åke givit ett bidrag. Och Sparbanksstiftelsen Öland, representerad av Leif Johansson, fick ett annat tack, liksom Ölandsklubben, företrädd av Hans Medelius. Och sist på tacklistan fanns Ölands kommunalförbund som representerades av Sune Axelsson med maka Siv. Även Gärdslösa hembygdsförening hade skänkt en slant, med det tacket hade redan klarats av.

Vid ankomsten och efter grillningen stod Evert Andersson och Lars Grandin för musikalisk underhållning. Och gästerna fick själva stå för underhållning genom att delta i dragkamp och ”Björnen sover”. Fyra lottringar gick det också åt.


ANDERS MARELL

”Björnen sover” går bra att leka också i närheten av Ölands strandängar. I Afrika måste man leka ”Lejonet sover” om barnen skall förstå, meddelade lekledaren, som har erfarenhet.

 


Hans Medelius från Ölandsklubben fick

ett tack av Mainy Ekberg för ett bidrag till

fjolårets bokutgåva.


Klicka på bilderna

Artikel i Ölandsbladet 5 juni 2008 med rubriken

Kvarnfest med VIP-avtackning och dragkamp

Kvarnfest 2007

Artikel införd i Ölandsbladet tisdagen den 29 maj 2007 med rubriken

Fest vid kvarnen Flora

Klicka på bilderna

Bo Jaensson, Anne-Marie och Per-Olof Kassell och Bo Ekberg

Arne Andersson och Catharina Lindencrona, som senare blev Ölandsklubben i Stockholms första kvinnliga ordförare.


Bo Ekberg och Ingrid Andersson trimmar och gör fint vid kvarnen Flora, inför den årliga festen sista veckan i maj 2007.

Kvarnfesten 2006

Artikel införd i Ölandsbladet tisdagen den 30 maj 2006