Utställningar 2010 o 2011

Våra utställningar 2010 o 2011

Gamla hantverk i Gärdslösa

Vår utställning 2011


 

För andra året i rad ordnade Södra Gärdslösa Kulturgrupp en utställning i Gärdslösa Prästgård under Skördefesten. Denna gång var temat "Gamla hantverk i Gärdslösa"och det som visades var verktyg och redskap från fyra olika hantverksyrken och berättelser om och foton av kända hantverkare i socknen.

 

Alice Blomkvist, Ingrid Moberg och Britta Nilsson hade jobbat i veckor och lyckats låna ihop mest från socknen bosatta, men när det inte gick även från annat håll.

 

De fyra hantverksyrkena var skomakare, smed, fiskare och snickare, alla med utövare i Gärdslösa.

 

Inga skomakarverktyg fanns att få i socknen, utan det lånades välvilligt ut av Borgholms Stadsmuseum. Ett riktigt skomakarbord med alla verktyg, en skomakarsymaskin, läster och gamla kängor och rarast av allt, ett par små barnkängor. Två skomakare presenterades: Lill-Kalle i Södra Gärdslösa och Ragnar Nilsson i Sättra.

 

 

Smedens verktyg hade lånats ut av Sten Nilsson i Sättra, tidigare smed och fortfarande ägare av smedjan i Sättra men nu med en egen buss- och taxirörelse. Vid den gamla öppna spisen i brygghuset visades städ, släggor, olika sorters tänger och en del konstföremål som Sten smitt, t.ex. smycken och skulpturer.

Från bysmeden Gunnar Olsson i Södra Gärdslösa kom ett städ, utlånat av barnbarnet Gunnel Andersson.

 

 

Fisket var en viktig binäring för bönderna i Gärdslösa och de flesta redskapen kom från Arne Andersson i byn, själv tidigare ålfiskare, men också från Britta Svensson vars svärföräldrar var fiskare i Böda. Där fanns flera sorters nät, flöten och sänken, ryssjor, ljuster, gädd- och ålsaxar, håvar, fisklådor, en halv båt(!), en besman, lyktor och vettar.

Kända fiskare i byn var bröderna Fred och Karl Andersson, Arne Anderssons far och farbror. De fiskade med både ålbottengarn, ryssjor och nät från Holmens lilla hamn.

Slaktaren och fiskaren Werner Eklund, som tidigare höll till vid de ursprungliga Gärdslösa sjöbodar, fick under sina sista levnadsår en ung fiskarkompis, då Bo Ekberg kom till Trinda holmen och byggde en ny brygga.

 

 

Snickarverktygen kom framför allt från Edvin Johansson i Övra Bägby, mera känd som Målar-Edvin.Han blev mer och mer snickare ju äldre han blev och var även finsnickare. Nuvarande ägare av Målar-Edvins fastighet och den som bevarat hans verktyg och snickarbod är Anders Joelsson, som bistått med sin kunskap vid förberedelserna.

En annan sorts snickare, en timmerman, var Olaus Jonsson i Övra Bägby.Många av hans verktyg har bevarats och lånades ut av sonsonsonen Jan-Erik Johansson i Sättra.


Bland snickargrejerna fanns sågar, hammare, mängder av hyvlar (stora sådana kallas rubank), tvingar, mejslar, borrar, en gammal hyvelbänk och Olaus Jonssons stora verktygslåda samt en av Edvin tillverkad bandsåg, som vägde 450 kg och krävde traktorskopa och tre man för förflyttning.

Edvins barn hade lånat ut vackra möbler och prydnadsting, som han gjort.

 

Utställningen inleddes med vernissage. Byns nestor Allan Larsson klippte invigningssnöret och ett 20-tal besökande bjöds på svagdricka och grovt bröd med spickekorv.

 

Under utställningen var sedan medlemmar i föreningen ciceroner. Antalet besökare var stort både dagtid och kvällstid. Många kände igen föremålen från förr och hade egna berättelser att förtälja och många uttryckte sin uppskattning.

 


Stök i kök 

Vår utställning 2010

Klicka på bilderna

Klicka på bilderna

Klicka på bilderna