Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

Föreningen ändrar namn


Årsmötet beslutade att ändra föreningens namn till Gärdslösa Kulturgrupp.


Föreningen Södra Gärdslösa Kulturgrupp bildades 2007 av en grupp personer med anknytning till Södra Gärdslösa by, som hade arbetat tillsammans i en studiecirkel med att ta fram underlag till en bok om gårdarna i byn. För att kunna finansiera tryckning och utgivning av boken bildades en ideell förening som fick namnet Södra Gärdslösa Kulturgrupp.


Föreningen har därefter fortsatt att arbeta med att dokumentera olika byar i Gärdslösa socken och har gett ut ytterligare tre böcker. Arbetet med en femte bok pågår. Den kommer att handla om Störlinge by.


Föreningens syfte är att tillvarata  intresset för kultur och forskning i hela Gärdslösa socken. Eftersom det behöver tydliggöras att verksamheten omfattar alla byarna i socknen beslutade årsmötet att ändra föreningens namn till Gärdslösa Kulturgrupp.

Gammal förening - nytt namn


Mars månad innebär högsäsong för årsmöten i olika typer av föreningar. Söndagen 11 mars hölls årsmöte med Södra Gärdslösa Kulturgrupp i Södra Gärdslösa Prästgård.


Efter det att föreningens ordförande Ann-Mari Linåker hälsat ett trettiotal medlemmar välkomna, så introducerades mötesdeltagarna för den speciellt inbjudne gästen och släktforskaren Lars Sjöberg.

 

Lars visade sig vara mycket kunnig, påläst och väl förberedd. Han informerade mötesdeltagarna om hur man kommer igång med släktforskning. Det faktum att ett antal register för släktforskning släppts fria från och med 1 februari i år, för kostnadsfri användning, gör att intresset för att börja med släktforskning kommer att öka markant. Lars var dessutom generös nog att erbjuda sig, att längre fram, leda en studiecirkel med temat släktforskning för ett antal intresserade på biblioteket i Borgholm.


Efter Lars uppskattade framträdande bjöd Alice Blomkvist deltagarna att ta plats vid de vackert uppdukade borden i prästgården, för att där intaga Bengt-Göran Nilssons goda smörgåstårtor samt kaffe och kaka.


Till ordförande för årsmötet valdes Ann Nilsson, som vant svingade ordförandeklubban.


Förutom sedvanliga val enligt dagordningen, fanns några punkter som ledde till diskussion. En sådan punkt var en förändring av stadgarna. Förändringen, som slutligen godkändes av årsmötet, innebär att man kan göra enklare förändringar i stadgarna utan att dessa måste godkännas av två på varandra följande årsmöten, under förutsättning att 2/3 majoritet finns för ändringarna, Det räcker då fortsättningsvis att sådana enklare ändringar godkänns av ett årsmöte.


En viktig förändring, som följde av detta, var att årsmötet beslutade att, ändra föreningens namn från Södra Gärdslösa Kulturgrupp till Gärdslösa Kulturgrupp. Detta för att tydliggöra att föreningens verksamhet omfattar alla byarna i Gärdslösa socken.


Hela styrelsen omvaldes, med undantag av sekreteraren Ingrid Moberg, som efter 11 års trogen tjänst valt att avgå. Ingrid avtackades av föreningens ordförande för ett mycket väl utfört arbete. Till ny ledamot av styrelsen invaldes Ann-Cathrine Sjöström.


Ann-Mari Linåker avslutade mötet med att tacka styrelse och medlemmar för allt nedlagt ideellt arbete under det gångna året med en önskan om fortsatt goda insatser för 2018. Detta gäller inte minst med det stora arbetet med att ta fram föreningens femte bok, den som avser Störlinge by.


En "gammal" medlem
Ingrid Moberg avtackades efter 11 år i styrelsen av ordföranden Ann-Mari Linåker

Nya styrelsen 2018: Alice Blomkvist, Ann-Cathrine Sjöström, Barbro Palm, Ingemar Folkesson och Ann-Mari Linåker

Släktforskaren Lars Sjöberg från

Borgholm

Ann-Nilsson från

Övra Sandby var mötesordförande

Arne andersson och Solveig Engarås var med och startade föreningen för 11 år sedan.

Mainy Ekberg, föreningens tidigare  ordförande och grundare.